Південний гірничо-збагачувальний комбінат
Відповідальність
Охорона праці

Охорона праці

Забезпечення життя і здоров'я працівників - перший пріоритет виробничої діяльності та одна з важливих складових стратегії розвитку Південного гірничо-збагачувального комбінату.

Діюча на комбінаті система безпечного робочого простору базується на таких принципах:

  • Виявлення небезпек в виробничому процесі та оцінка їх рівня ризику.

  • Запобігання впливу ризиків на працівників, навколишнє середовище та обладнання.

Система безпечного робочого простору спрямована на попередження виробничого травматизму, професійних захворювань і поліпшення умов праці співробітників.

Профілактична робота спрямована на модернізацію технології виробництва, ремонтного процесу, поліпшення умов праці, проведення навчальних сесій для працівників з питань безпеки праці.

Дотримання вимог законодавчих та нормативних актів України з охорони праці є основним напрямком політики комбінату.

На комбінаті впроваджено стандарт системи менеджменту охорони праці та професійного здоров'я ISO 45001:2018. Злагоджена робота колективу комбінату успішно підтверджує сертифікацію щорічно.

На комбінаті на постійній основі реалізуються заходи, що дозволяють підвищувати рівень промислової безпеки та знижувати виробничий травматизм.

Кожен співробітник комбінату щозміни залучений в:

  • Роботу з навчання персоналу практичним навичкам безпечного виконання робіт.

  • Реалізацію системних заходів по мінімізації впливу небезпечних чинників на працівників в процесі виробничої діяльності для запобігання травмуванню персоналу.

Працівники комбінату на 100% забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту сучасних зразків, що підвищує рівень безпеки та ефективність праці співробітника.

На підприємстві функціонує система мотивації працівників до безпечного виконання робіт. Система організована шляхом проведення оцінки безпечної поведінки працівників на робочих місцях, а також взаємодії та обміну досвідом при проведенні командних заходів та конкурсів.

На постійній основі ведеться навчання персоналу комбінату з питань охорони праці та промислової безпеки. Проводяться семінари для керівників усіх ланок, організована зйомка та демонстрація фільмів з охорони праці та промислової безпеки, які є наочним прикладом необхідності працювати безпечно. Проводяться семінари з навчання корпоративним стандартам в галузі охорони праці, промислової безпеки та охорони здоров'я.