Південний гірничо-збагачувальний комбінат
Розвиток
Безперервне вдосконалення

Безперервне вдосконалення

З 2011 року на Південному гірничо-збагачувальному комбінаті поетапно впроваджується програма підвищення ефективності виробництва. Проект включає в себе інструменти безперервного вдосконалення. Він спрямований на скорочення собівартості виробництва, підвищення продуктивності, оптимізацію процесів і усунення втрат.

З 2011 року на Південному гірничо-збагачувальному комбінаті поетапно впроваджується програма підвищення ефективності виробництва. Проект включає в себе інструменти безперервного вдосконалення. Він спрямований на скорочення собівартості виробництва, підвищення продуктивності, оптимізацію процесів і усунення втрат.

Програма заходів операційних поліпшень впроваджується з 2011 року та щорічно вдосконалюється. Спрямована на скорочення собівартості продукції та підвищення продуктивності за рахунок реалізації технічних і організаційних рішень.

З 2018 року для підвищення якості та систематизації підходу до розробки заходів і постановці завдань командам безперервного вдосконалення розроблені Карти втрат.

Карта втрат - основний документ при розробці заходів для Програми підвищення операційної ефективності. Карта втрат також використовується при постановці завдань командам безперервного вдосконалення.

Потенціал зниження собівартості в грошовому відображенні визначається на підставі виявлених можливостей і реально здійсненних організаційних або технічних заходів в умовах діючого виробництва. При цьому враховується сучасний рівень розвитку технології та інструментів автоматизації.

Команди безперервного вдосконалення (КНС) впроваджені з 2015 року. Завдання командам щоквартально ставлять комітети безперервного вдосконалення в структурних підрозділах. Основна увага приділяється ключовим статтям витрат, а також системних проблем і вузьких місць.

За пропозиції зі значним економічним ефектом, передбачено преміювання учасників команд безперервного вдосконалення.

З 2020 року запроваджується Система подачі пропозицій (СПП). Проект спрямований на мотивацію участі всіх працівників підприємства в подачі пропозицій, які впливають на зниження витрат, підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва, економію трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, поліпшення в галузі охорони праці, промислової безпеки та екології, досягнення ключових показників ефективності.

За пропозиції, прийняті до впровадження, ініціатори заохочуються грошовою винагородою.

Також в рамках Програми підвищення ефективності виробництва впроваджені такі інструменти:

Система 5С впроваджується з 2013 року. Проект спрямований на усунення втрат часу на пошук ТМЦ та інструменту, що застосовуються в поточній діяльності, зайві пересування та переміщення, очікування та інше. Щорічно проводиться конкурс на «Кращий робоче місце за системою 5С». За результатами конкурсу призери заохочуються грошовою винагородою.

Стандартні операційні процедури (СОП) впроваджуються з 2014 року. Проект дозволяє скорочувати час і підвищувати якість обслуговування та ремонтних робіт за рахунок чіткої послідовності та заданого часового ліміту виконання кожної технологічної операції. СОП полегшує розуміння порядку виконання робіт новим працівниками та наочності використаних фотографічних знімків кожної операції.

Реалізація інструментів «Ощадливе підприємство» на комбінаті дає реальний ефект щодо підвищення обсягів виробництва, скорочення витрат на енергоресурси, зниження собівартості продукції, поліпшення умов праці працівників. Залучення кожного співробітника в процес безперервного вдосконалення сприяє переходу підприємству на більш якісний рівень розвитку, що дозволяє успішно конкурувати на світовому ринку гірничо-металургійного комплексу.