Південний гірничо-збагачувальний комбінат
Підприємство
Структура

Структура

Сировинна база Південного гірничо-збагачувального комбінату представлена Скелюватським родовищем магнетитових залізистих кварцитів. На підприємстві використовується циклічно-потокова технологія видобутку руди з використанням автомобільного, залізничного та конвеєрного транспорту.

До складу комбінату входить 23 структурних підрозділів, в тому числі 5 основних:

1. Рудоуправління виробничою потужністю з видобутку руди 28,6 млн тон на рік.

2. Управління залізничного транспорту потужністю за обсягами перевезень гірничої маси на рівні 29,1 млн тон на рік.

3. Управління дробильно-транспортного комплексу виробничою потужністю по переробці руди 28 млн тон на рік.

4. Рудозбагачувальна фабрика №1

5. Рудозбагачувальна фабрика №2

Сумарна виробнича потужність фабрик складає 13,5 млн тон концентрату на рік (станом на 2021 рік).

***

Рудоуправління з 1953 року веде комплекс розкривних робіт і видобуток сирої руди Скелюватського родовища залізистих магнетитових кварцитів. Проектна потужність кар'єра складає 30 млн тон руди на рік.

Параметри кар’єру

Фактичні

На кінець відпрацювання

Довжина, метрів

3000

3000

Ширина, метрів

2650

2650

Глибина, метрів

375

615

До складу Рудоуправління входить гірничотранспортний цех і 12 виробничих ділянок.

Гірничотранспортний цех забезпечує транспортування гірничої маси самоскидами БелАЗ з екскаваторних вибоїв на перевантажувальні майданчики.

У складі цеху працюють 2 колони, ділянка з будівництва та ремонту автодоріг, а також ремонтна служба.

***

Управління залізничного транспорту забезпечує перевезення розкривних порід у зовнішні відвали, руди - на дробильну фабрику, прийом вантажів і матеріалів, що приходять на комбінат по залізниці, формує склади для навантаження та відправлення готової продукції.

Розгорнута довжина залізничних колій становить 270 км. Електрифіковано - 254,1 км.

До складу УЗТ входять 5 цехів і 2 служби.

***

Управління дробильно-транспортного комплексу (УДТК) здійснює дроблення та транспортування руди з кар'єру на збагачувальні фабрики, а скельного розкриву - з кар'єру на перевантажувальний пункт в район Лівобережних відвалів.

До складу УДТК входять:

- цеху №1 і №2 (рудний тракт) - виконує дроблення залізної руди дробарками великого (горизонт -90 метрів і горизонт -210 метрів), середнього та дрібного дроблення з подальшим транспортуванням в бункера рудозбагачувальних фабрик № 1 та №2.

- цех №3 (скельний тракт) - виробляє дроблення скельної розкриву дробаркою крупного дроблення (горизонт -75 метрів) і транспортування на перевантажувальний пункт в район Лівобережного відвалу.

***

Рудозбагачувальна фабрика № 1 виробляє товарний залізорудний концентрат двох марок: КЗ з масовою часткою заліза 65,86% і КЗВ з масовою часткою заліза 68%. На фабриці працюють 8 технологічних секцій: секції №1-4 випускають концентрат марки КЗ і секції №5-8 випускають концентрат марки КЗВ.

Технологічна схема включає три стадії подрібнення в кульових млинах і класифікації, з введенням додаткової контрольної класифікації в гідроциклонах і три стадії мокрої магнітної сепарації з подальшим зневодненням (фільтрацією) залізорудного концентрату.

***

Рудозбагачувальна фабрика № 2 виробляє товарний залізорудний концентрат двох марок: КЗ з масовою часткою заліза 65,15% і КЗВ з масовою часткою заліза 68,0% - 68,5%. На фабриці працюють 8 технологічних секцій: секції №1-4 випускають концентрат марки КЗ і секції №11-14 випускають концентрат марки КЗВ.

Технологічна схема секцій №1-4 включає три стадії кульового подрібнення та класифікації, дві стадії відділення шламів зливів гідроциклонів другої та третьої стадії класифікації, чотири стадії мокрої магнітної сепарації з подальшим зневодненням (фільтрацією) залізорудного концентрату. Технологія включає також дві стадії контрольної класифікації в гідроциклонах.

Технологічна схема збагачення секцій №11-14 модернізована: впроваджена контрольна класифікація пісків дешламаторів другого прийому в гідроциклонах. Схема передбачає випуск концентрату марки КЗВ і передачу пісків контрольної класифікації на групу секцій №1-4 з наступним доведенням їх до концентрату марки КЗ.

***

Цех шламових систем призначений для приймання, транспортування та складування відходів збагачення в два шламосховища «Перша карта» та «Войкове», які розташовані в південній частині промислового майданчика.

Обидва хвостосховища по типу відносяться до яружно-балочного, а по виду складування хвостів збагачення - до «намивних».

У 2021 році в цеху шламових систем введений в експлуатацію комплекс згущення пульпи, який скорочує обсяг перекачувальних в хвостосховище шламів в 11 разів і зменшує споживання електричної енергії до 40 відсотків. Проект реалізований вперше в Україні.

***

Дробильно-транспортный комплекс.jpg Рудообогатительная фабрика.JPG Рудоуправление.jpg Управление железнодорожного транспорта.jpg