Информация для акционеров

2021
Дата
Название
Файл
19.04.2021
Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ПІВДГЗК», дата проведення Загальних зборів 21.04.2021 (дата початку голосування 19.04.2021)
16.04.2021
Бюлетень для кумулятивного голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ПІВДГЗК», дата проведення Загальних зборів 23.04.2021 (дата початку голосування 16.04.2021)
12.04.2021
Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ПІВДГЗК», дата проведення Загальних зборів 23.04.2021 (дата початку голосування 12.04.2021)
09.04.2021
Зразки заяв для отримання дивідендів за 2019 рік
05.04.2021
Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України Про акціонерні товариства_05.04.21
05.04.2021
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів АТ ПІВДГЗК дистанційно 21 04 2021
01.04.2021
Повідомлення про виникнення особливої інформації (дата вчинення дії 31.03.2021)
23.03.2021
Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства"
23.03.2021
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів АТ ПІВДГЗК дистанційно 23 04 2021
01.03.2021
Бюллетень для голосования (касательно других вопросов повестки дня, кроме избрания органов общества) на дистанционных внеочередных Общих собраний акционеров АО «ЮГОК», дата проведения Общих собраний 05.03.2021
Сайт разработан компанией "Белый Ветер"